اطلاعات تماس

بار محوری و بار شعاعی از جمله بارهایی هستند که به «بلبرینگ»ها و رولبرینگ ها وارد می گردند . در مواقعی که فشار از نوع شعاعی باشد می توانیم از رولبرینگ ها استفاده نماییم چراکه رولبرینگ ها در برابر این فشارها خیلی مقاوم هستند و در صورتی که هر دوبار شعاعی و محوری وارد گردد می توان از «بلبرینگ» استفاده نمود.

بلبرینگ های شیار عمیق محوری  شامل واشرهای مکان یابی شفت، واشرهای مکان یاب مسکن و مجموعه های توپ و قفس هستند. بلبرینگ ها خودنگهدار نیستند. بنابراین مونتاژ توپ و قفس و واشرهای بلبرینگ را می توان جداگانه نصب کرد. علاوه بر سری‌های واشر تخت، سری‌هایی با واشرهای مکان‌یابی محفظه کروی نیز برای جبران ناهماهنگی زاویه‌ای ساکن در دسترس هستند. این طرح ها معمولاً همراه با واشرهای صندلی استفاده می شوند.

بلبرینگ های شیار عمیق محوری در طرح های تک و دو جهته موجود هستند. هر دو طرح می توانند نیروهای محوری بالایی را تحمل کنند اما نمی توانند تحت بارهای شعاعی قرار گیرند.

بلبرینگ چیست ,باتوجه به این که اصطکاک باعث ساییدگی ، خوردگی و خراشیدگی و در کل از بین رفتن فلزات می شود این معایب باعث به وجود آمدن قطعه ای به نام بیرینگ  Bearing شد.

بیرینگ نوعی یاتاقان می باشد که فشار محوری و شعاعی و یا هردو محوری شعاعی را تحمل می کند. کلمه بیرینگ از دو قسمت Ball به معنای گوی و Bearing به معنای تحمل کردن تشکیل شده است علت وجود اتاقان و ساخت آن در تفاوت بین لغزش و غلتش است.

لبرینگ‌ها می‌توانند هم بارهای شعاعی و هم بارهای محوری را تحمل کنند و معمولاً در جاهایی به کار می‌روند که بار به نسبت کوچک باشد. در یک بلبرینگ بار از لایهٔ خارجی به گوی‌ها اعمال می‌شود و از آنجا فشار به لایهٔ داخلی منتقل می‌گردد.

Reviews

There are no reviews yet.

Add a Review

Your rating